Deutschland Chinese Taipei

by | 27. May 2012 | WKC2013

Shinta 0:1 Chou, Kote Chou
Joern 0:2 Chiang, 2* Do Chiang
Georg 2:0 Wu, 2* Kote Wu
Roberto 0:0 Chu
Jan 0:1 Chang, Men Chang

Damit ist Taipei aus dem Pool raus, Deutschland ist ausgeschieden.

Es folgt aber noch der Kampf gegen Norwegen!